Зеньковский В.

В. Зеньковский

Василиј Василевич Зенковски (4 јули 1881, Проскуров, Подолска провинција - 5 август 1962 година, Париз) - руски религиозен филозоф, теолог,  и педагог. Протопрезвитер во јурисдикција на Западно-европската егзархија на руските парохии на Константинополската Патријаршија. Основата на ставовите на Зенковски беше христијанскиот мистицизам.

Found 4 books in total
Books per page: