Дамјановски Јован

Јован Дамјановски

Јован Дамјановски е македонски романописец и драмски автор. Роден е во Тетово на 15 јануари 1946 година. Магистер по агроекономија. Работи во министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Член на ДПМ од 1992 година.
Пронајдени се 9 книги вкупно
Време за времето
2011
0 Гласови
Здивот на тишината
2015
0 Гласови
Викенд во младоста
2003
0 Гласови
Сенките на сонот
2009
0 Гласови
Драми
0 Гласови
Мирисот на лагата
2014
0 Гласови
Диви магнолии
2004
0 Гласови
Жолта минута
2003
0 Гласови
Книги по страница: