Дамјановски Јован

Јован Дамјановски

Јован Дамјановски е македонски романописец и драмски автор. Роден е во Тетово на 15 јануари 1946 година. Магистер по агроекономија. Работи во министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Член на ДПМ од 1992 година.
Found 10 books in total
Books per page: