Димитровски Роберт

Роберт Димитровски

Роберт Димитровски роден е 1952 година во Битола. Дипломиран правник, магистер и доктор на менаџмент на УКИМ, ИСППИ - Скопје. Работел во ЕМУЦ „Ѓорги Наумов“ – Битола (1981 - 1996). Професор на ПДС на ИСППИ - Скопје и  ПЛАТО - ЊУА, за дистанциони студии и на ФОН - Скопје. Коосновач на : Балканска асоцијација за менаџмент и нови технологии (1992), Младински едукативен центар за талентирани ученици (1994), Центар за стручно образование  -  Битола (1997).

Основач и претседател на Институтот за менаџмент на знењето. Автор на  многу проекти, истражувања. Прв во РМ го третира Менаџментот на знаење. Ментор на повеќе од 20 докторанти и магистранти.

Член на ДНУ- Битола, ДНУ - Скопје и МАМ - Скопје, ЕУ Борд  на Институт за демократија.