Василева Лилјана

Лилјана Василева

Д-р Лилјана Василева од Бугарија, поранешен заменик министер во Министерството за економија на Бугарија и поранешен градоначалник на Софија, поранешна амбасадорка на Бугарија во Лаос, поранешен предавач на Универзитетот за национално и светско стопанство, Софија и други универзитети во Бугарија. Во моментов е предавач во Софискиот универзитет „Св. Климент Охридски“, Варненскиот слободен универзитет „Черноризец Храбар“ и Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“.