Ѓорчев Јордан

Јордан Ѓорчев

Проф. д-р Јордан Ѓорчев е роден во 1963 година во Свети Николе. Тој е прозаист, поет, карикатурист, ликовен уметник и научник. Во 2004 година тој ја основа Приватната високообразовна установа Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ во Свети Николе и Битола. Денес е Претседател на Управен Одбор на МСУ „Г. Р. Державин“.