Наковски Дејан

Дејан Наковски

Дејан Наковски е роден на 12.08.1976 година.Доцент на Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје.

Found 1 books in total
Books per page: