Кочовски Илија

Илија Кочовски

Илија Кочовски е сликар, графичар, но и скулптор.За него естетското, ликовноста не се скриени само во еден медиум како слика, цртеж, пастел, графика, скулптура, туку мајсторството е во нивно откривање во повеќе медиуми, како и во постојаните истражувања на изразните средства на сите ликовни дисциплини но и на сопствените граници во таа насока.

Found 1 books in total
Books per page: