Петрески Христо

Христо Петрески

Христо Петрески е роден на 4 февруари 1957 година во Крушево, дипломирал на економскиот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Тој е основач и директор на издавачката куќа „Феникс“ и фондацијата „Македонија презент“ - Скопје. Член е на друштвото на писателите на Македонија од 1985 година. Исто така, тој е еден од основачите на списанието „Стожер“ на манифестацијата „Празник на липите“ и главен и одговорен уредник на списанието „Книжевна академија“. 

Found 7 books in total
Books per page: